لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

تاثیر رنگ سبز بر دکوراسیون داخلی منازل

نسیمن در خانه فضایی جهت گذراندن اوقات فراغت محسوب میشود لذا فضا و دکوراسیون سبز می تواند ایده بسیار خوبی جهت استفاده از فضاهای داخلی به خصوص در دکوراسیون داخلی نشیمن باشد.

تاثیر رنگ سبز بر دکوراسیون داخلی منازل و افراد:

-ایجاد احساسات مثبت و آرامش

-تعادل و تجدید ساخت سلول ها

-تاثیر مستقیم بر عملکرد قلب و ریه

-از بین رفتن فشارهای روحی